Öğr. Gör. Dr. ELA YILMAZ COŞKUN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. Dr. ELA YILMAZ COŞKUN

T: (0282) 250 3128

M elacoskun@nku.edu.tr

W elacoskun.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Sağlık Yüksekokulu
Bölüm:Hemşirelik
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:HEMŞİRELİK ESASLARI ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2012-2017
Tez: İntramüsküler İlaç Uygulama Becerisinin Öğretiminde Bilgisayar Destekli ve Hibrid Simülasyon Kullanımının Etkinliği (2017)
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:HEMŞİRELİK ESASLARI (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2008-2011
Tez: Yoğun bakımda yatan hastaların vücut sıcaklıklarının belirlenmesinde farklı termometre ölçümlerinin karşılaştırılması (2011)
Lisans
Üniversite: CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2003-2007
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU / HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
2016-
Öğr. Gör. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
2015-
Öğr. Gör. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
2014-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Hemşire ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ 2011-2014
Yoğun Bakım Hemşiresi ACIBADEM SAĞLIK GRUBU BAKIRKÖY HASTANESİ 2007-2011
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı / Hemşirelik Esasları ve Yönetimi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ŞENDİR M., YILMAZ COŞKUN E., Hybrid simulations: applied cases, International Journal of Health Sciences and Research, vol. 7, pp. 253-259, 2017.
Derleme Makale scopemed Erişim Linki
2. YILMAZ COŞKUN E., YILDIZ G., ÇAPAR E., SERBEST Ş., KARABACAK Ü., Determining Objective Data Use in Intensive Care Patients’ NursingRecords, International Journal of Caring Sciences, vol. 10, pp. 736-742, 2017.
Özgün Makale Erişim Linki
3. DOĞU Ö., YILMAZ COŞKUN E., ÜZEN Ş., ULAY G., Purnell Model for Cultural Competence: Nursing Care of an Afghan Patient, IOSR Journal of Nursing and Health Science (IOSR-JNHS), vol. 5, pp. 44-48, 2016.
Özgün Makale SS Erişim Linki
4. YILMAZ E., Yücel N., ETİ ASLAN F., İRBAN A., BAKIRCI N., USLU Y., ULUS B., Determınatıon of pain characteristics, paın belief and risk of depression among elderly residents living at nursing home, Turkish Journal of Geriatrics-Turk Geriatri Dergisi, vol. 17, pp. 180-187, 2014.
Özgün Makale SSCI
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. UĞUR E., YILMAZ C. E., Hasta Güvenliği ve Simülasyon, Türkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi, cilt 3, ss. 1-5, 2017.
Derleme Makale Erişim Linki
2. ŞENDİR M., YILMAZ COŞKUN E., Hemşirelik Eğitiminde Teknolojik Bir Adım IMventro sim, Journal of Academic Research in Nursing, cilt 2, ss. 103-108, 2016.
Endekste taranmıyor
3. YILMAZ COŞKUN E., KARABACAK Ü., Ventrogluteal bölgeye uygulanan intramüsküler enjeksiyonda ağrı: Sistematik Derleme, Türkiye Klinikleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi, cilt 1, ss. 30-34, 2015.
Endekste taranmıyor Erişim Linki
4. YILMAZ E., Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt 12, ss. 38-48, 2009.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
5. YILMAZ E., Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin ilaç kullanma durumlarının incelenmesi, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, cilt 3, ss. 69-83, 2008.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
6. YILMAZ E., Üniversite öğrencilerinin sosyal destek ve yalnızlık düzeylerinin incelenmesi, Genel Tıp Dergisi, cilt 18, ss. 71-79, 2008.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. YILDIZ T., YILMAZ COŞKUN E., Sağlığın Değerlendirilmesi ve Klinik Karar Verme, Bölüm: Yaşam Bulgularının Değerlendirilmesi ve Klinik Karar Verme, Yayın Yeri: Akademisyen Tıp Kitabevi, Editör: Prof. Dr. Fatma Eti Aslan, 2017.
Ders Kitabı
2. YILMAZ E., ETİ ASLAN F., OLGUN N., Erişkinlerde Acil Bakım, Bölüm: Şok, Yayın Yeri: Akademisyen Tıp Kitapevi, Editör: Eti Aslan F, Olgun N, 2014.
Bilimsel Kitap
3. YILMAZ E., SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ, Bölüm: Yaşam Bulgularının Değerlendirilmesi, Yayın Yeri: AKADEMİSYEN KİTABEVİ, Editör: ETİ ASLAN F, 2014.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. YILMAZ COŞKUN E., ŞENDİR M., İntramüsküler İlaç Uygulama Becerisinin Öğretiminde Bilgisayar Destekli ve Hibrid Simülasyon Kullanımının Etkinliği, I. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi (04.05.2018-05.05.2018).
Özet bildiri
2. ÜZEN Ş., ÖZSABAN A., YILMAZ COŞKUN E., EVALUATION OF BEHAVIORAL CARE SCALES USED IN INTENSIVE CARE UNITS: SISTEMATIC REVIEW, Association of Thrace Universities 1 st International Health Sciences Congress (23.11.2017-25.11.2017).
Özet bildiri
3. EREN ÇİTAK E., DİLEK F., BULUT Y., BOZTEPE N., YILMAZ COŞKUN E., IDENTIFYING BODY PERCEPTIONS OF ELDERLY LIVING IN NURSING HOMES, Universities Association of Trace 1 st International Health Sciences Congress (23.11.2017-25.11.2017).
Özet bildiri
4. EREN ÇİTAK E., DİLEK F., BULUT Y., BOZTEPE N., YILMAZ COŞKUN E., IDENTIFYING BODY PERCEPTIONS OF ELDERLY LIVING IN NURSING HOMES, Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress (23.11.2017-25.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
5. AÇIKSÖZ S., ŞENDİR M., KIZIL H., YILMAZ COŞKUN E., Sağlık Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Öğrencilerin Bireysel Yenilikçilik Özellikleri ve Problem Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi, 5.Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi (05.11.2017-08.11.2017).
Özet bildiri
6. AÇIKSÖZ S., ŞENDİR M., KIZIL H., YILMAZ COŞKUN E., Sağlık Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Öğrencilerin Bireysel Yenilikçilik Özellikleri ve Problem Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi, 5. Uluslararası16. Ulusal HEMŞİRELİK KONGRESİ (05.11.2017-08.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
7. YILMAZ COŞKUN E., UĞUR E., ATEŞ E., KARABACAK Ü., Simülasyonun Hemşirelik Süreci Öğretiminde Kullanımı: Yöntemin Öğrencilerin Hemşirelik Tanısı Koyabilme Becerisine Etkisi, 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirleik Kongresi (05.11.2017-08.11.2017).
Özet bildiri
8. ÜZEN Ş., YILMAZ COŞKUN E., Sağlık Okuryazarlığı, VII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ (27.04.2017-29.04.2017).
Özet bildiri
9. YILMAZ COŞKUN E., ÜZEN Ş., Sağlıkta Giyilebilir Teknolojiler, VII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ (27.04.2017-29.04.2017).
Özet bildiri
10. YALIN H., KARABACAK Ü., YILMAZ E., ETİ ASLAN F., After the First Experience with Virtual I.V. Educator’s Feedback, HPSN Conference, Bridging the Science and Art of Simulation Education (16.10.2014-18.10.2014).
Poster
11. YILMAZ E., KARABACAK Ü., YALIN H., ŞAHİN G., A Simulation Education Example: Hygiene Application, HPSN Conference, Bridging the Science and Art of Simulation Education (16.10.2014-18.10.2014).
Poster
12. YALIN H., KARABACAK Ü., YILMAZ E., Coşkun M., Our One Year Experience With C.A.S.E, HPSN Conference, Bridging the Science and Art of Simulation Education (16.10.2014-18.10.2014).
Poster
13. KARABACAK Ü., YALIN H., YILMAZ E., Şancı Y., Simulation Application in Fundamentals of Nursing Course: One-Year Experience, HPSN Conference, Bridging the Science and Art of Simulation Education (16.10.2014-18.10.2014).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. USLU Y., YILMAZ COŞKUN E., ŞAHİN G., UĞUR E., KARABACAK Ü., Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerine Klinik Uygulama Öncesi Yapılan Simülasyon Eğitiminin Klinik Stres ve Kaygı Düzeylerine Etkisi, 4.TEMEL HEMŞİRELİK BAKIMI KONGRESİ (25.05.2017-27.05.2017).
Özet bildiri
2. UĞUR E., YILMAZ COŞKUN E., USLU Y., COŞKUN M., KOCATEPE V., ATEŞ E., OCAKTAN N., KARABACAK Ü., Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Simüle ve Gerçek Hasta Bakım Ortamına İlişkin Deneyimleri: Niteliksel Bir Çalışma, 4.TEMEL HEMŞİRELİK BAKIMI KONGRESİ (25.05.2017-27.05.2017).
Özet bildiri
3. DOĞU Ö., ATASOY I., YILMAZ COŞKUN E., KARABACAK Ü., KARACAN A., VENTROGLUTEAL BÖLGEYE IM ENJEKSİYON UYGULAMA; BÖLGE ÖLÇÜMÜNDE İKİ KALÇA ARASINDA FARK VAR MIDIR?, 4.TEMEL HEMŞİRELİK BAKIM KONGRESİ (25.05.2017-27.05.2017).
Özet bildiri
4. ÜZEN Ş., YILMAZ E., Etkin Bakımda ve Hasta Güvenliğinde Anahtar: “Dikkat Kavramı”, 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi (10.09.2015-12.09.2015).
Poster
5. DOĞU Ö., YILMAZ COŞKUN E., ÜZEN Ş., ULAY G., Abdominal Batın Perforasyonu Tanısı Alan Afganistan Asıllı Bir Bireyin Bakımının Purnell’in Kültürel Yeterlilik Modeli İle İncelenmesi, III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi (21.05.2015-23.05.2015).
Sözlü Bildiri
6. DOĞU Ö., ULAY G., ÜZEN Ş., YILMAZ COŞKUN E., Bir Kamu Hastanesindeki Erkek Hemşirelerin Çalıştığı Birimlerin İncelenmesi, III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi (21.05.2015-23.05.2015).
Poster
7. YALIN H., ŞAHİN G., YILMAZ E., KARABACAK Ü., Hemşirelik Öğrencilerinin Beslenme Aktivitesine İlişkin Rollerini Analiz Etme Durumları, 3. Temel Hemşirelik Bakım Kongresi (19.11.2014-22.11.2014).
Poster
8. YILMAZ E., ŞENDİR M., İntravenöz Kanül Yerleştirmede Ağrı Kontrolü: Bir Sistematik Derleme, 3. Temel Hemşirelik Bakım Kongresi (19.11.2014-22.11.2014).
Poster
9. YILMAZ E., YILDIZ G., ÇAPAR E., SERBEST Ş., KARABACAK Ü., Yoğun Bakımda Yatan Hastaların Hemşirelik Kayıtlarında Objektif Veri Kullanımının Belirlenmesi, 3. Temel Hemşirelik Bakım Kongresi (19.11.2014-22.11.2014).
Poster
10. Akyüz S., YILMAZ E., Metropolde Yaşamanın Hemşirelik Öğrencilerine Etkisi, 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (01.05.2014-03.05.2014).
Poster
11. YILMAZ E., Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Empatik Eğilimlerinin Kültürlerarası Adaptasyon Yeteneği İle İlişkisi, II.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi (03.06.2013-05.06.2013).
Poster
12. YILMAZ E., Yaşlılar Ağrı Konusunda Neye İnanıyorlar? Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Ağrı İnançlarının Belirlenmesi, II.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi (03.06.2013-05.06.2013).
Poster
13. YILMAZ E., Yaşlılarda Ağrı Özellikleri, 2.Temel Hemşirelik Bakım Kongresi Uluslararası Katılımlı (27.09.2012-29.09.2012).
Poster
14. YILMAZ E., Yoğun Bakımda Yatan Hastaların Vücut Sıcaklıklarının Belirlenmesinde Farklı Termometre Ölçümlerinin Karşılaştırılması, 2.Temel Hemşirelik Bakım Kongresi Uluslararası Katılımlı (27.09.2012-29.09.2012).
Özet bildiri
15. YILMAZ E., Balın Yanık Yarasının İyileşmesinde Kullanımı: Kanıtlar, I. Cerrahi Hemşireliği Kanıta Dayalı Uygulamalar Kongresi: Yara ve Stoma Bakımı (10.09.2012-12.09.2012).
Özet bildiri
16. YILMAZ E., Üniversite Öğrencilerinin İlaç Kullanma Durumlarının İncelenmesi, 6.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (26.06.2007-29.06.2007).
Poster
17. YILMAZ E., Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, 6.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (26.06.2007-29.06.2007).
Poster
18. YILMAZ E., Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Destek ve Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi, 6.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (26.06.2007-29.06.2007).
Poster
Ulusal Projeler
1. TUBİTAK 1002, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 21.12.2017-Devam Ediyor.
Üyelikler
Hemşirelikte Klinik Simülasyon Derneği, Üye, 2017-.
Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği, Üye, 2015-.
Medikal Simülasyon Derneği, Üye, 2014-.
Hemşirelik Eğitimi Derneği, Üye, 2014-.
Türk Hemşireler Derneği, Üye, 2012-.
Katıldığı Kurslar
ULAKBİM Dergi Sistemleri (UDS) Eğitim Semineri, Yer:Namık Kemal Üniversitesi, 05.04.2018-05.04.2018.
Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Tasarımı, Yer:Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 16.03.2018-17.03.2018.
Workshop IV: Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Uygulamaları, Yer:Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 29.09.2017-30.09.2017.
Workshop III: Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Uygulamaları, Yer:Acıbadem Üniversitesi, 04.11.2016-05.11.2016.
Workshop II Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Uygulamaları, Yer:Acıbadem Üniversitesi, 29.06.2016-30.06.2016.
Workshop: Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Uygulamaları, Yer:Acıbadem Üniversitesi, 14.04.2016-15.04.2016.
Niteliksel Araştırma Kursu, Yer:Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 22.06.2015-23.06.2015.
Medikal Simülasyon Eğitici Eğitimi, Yer:Acıbadem Üniversitesi CASE Medikal Simülasyon Merkezi, 28.08.2014-29.08.2014.
Yara ve Stoma Bakım Kursu, Yer:Sabancı Kültür Merkezi, 14.09.2012-14.09.2012.
Diyabetik Ayak Bakım Kursu, Yer:MarrIott Hotel AsIa, 25.02.2012-25.02.2012.
Eğitici Gelişimi Temel Kursu, Yer:Acıbadem Üniversitesi, 19.01.2012-19.01.2012.
III. Klinik Rehber Hemşire Eğitim Kursu, Yer:Acıbadem Üniversitesi, 01.02.2011-01.02.2011.
Acıbadem Üniversitesi SBF Hemşirelik Bölümü Evde Sağlık Bakımı Kursu, Yer:Acıbadem Üniversitesi, 24.01.2011-25.01.2011.
II. Klinik Rehber Hemşire Eğitim Kursu, Yer:Acıbadem Üniversitesi, 03.09.2010-03.09.2010.
I. Klinik Rehber Hemşire Eğitim Kursu, Yer:Acıbadem Üniversitesi, 25.01.2010-25.01.2010.
Aldığı Sertifikalar
Akademik Makale Yazımı Sertifika Programı, Yer:Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, 23.11.2015-23.12.2015.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
VII. Hemşirelik Esasları Çalıştayı, Yer:Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu, 17.09.2015-18.09.2015.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
I. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi, Yer:Hilton Kozyatağı Hotel, Düzenleyenler:Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İnovatif Hemşireler Derneği ve İSEK, 04.05.2018-05.05.2018.
5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Küresel Değişim Rüzgarları ve Hemşirelik, Yer:Ankara Litai Hotel Kongre ve Kültür Merkezi, Düzenleyenler:Ankara Sağlık Bilimleri Fakültesi, 05.11.2017-08.11.2017.
4.TEMEL HEMŞİRELİK BAKIM KONGRESİ ULUSLARARASI KATILIMLI, Yer:KEFALUKA HOTEL BODRUM, Düzenleyenler:HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, 25.05.2017-27.05.2017.
Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, Yer:Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Düzenleyenler:Türk Yoğun Bakım Hemşireler Derneği ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliği, 23.02.2017-23.02.2017.
Hemşirelik Süreci Sempozyumu, Yer:Tekirdağ İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Çerkezköy İlçe Devlet Hastanesi, Düzenleyenler:Tekirdağ İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Çerkezköy İlçe Devlet Hastanesi ve İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı , 12.01.2017-12.01.2017.